กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดู่ คุ้ม 4

  •     ติดต่อสั่งซื้อ 0856395922

ชื่อสินค้า : ผ้าไหมทางด่าน
ราคา : 3500 บาท
ชื่อสินค้า : ผ้าไหมมัดหมี่สีธรรมชาติคราม
ราคา : 4500 บาท
ชื่อสินค้า : มัดหมี่สีเคมี
ราคา : 2500 บาท
ชื่อสินค้า : สีธรรมชาติลายดอกมะเขือ
ราคา : 3500 บาท
ชื่อสินค้า : มัดหมี่ลายดาวล้อมเดือน
ราคา : 3500 บาท