วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์

  •     ติดต่อสั่งซื้อ 0813128338

ชื่อสินค้า : ข้าวกล้วยน้ำนม (หอมมะลิ)
ราคา : 80 บาท
ชื่อสินค้า : ข้าวไรซ์เบอร์รี่ อินทรีย์
ราคา : 80 บาท
ชื่อสินค้า : ข้าวหอมนพเก้า อินทรีย์
ราคา : 80 บาท