กลุ่มข้าวเกษตรอินทรีย์พิชิตทุ่งกุลา

  •     ติดต่อสั่งซื้อ 0898445207

ชื่อสินค้า : ข้าวกล้อง
ราคา : 70 บาท
ชื่อสินค้า : ข้าวซ้อมมือ
ราคา : 60 บาท
ชื่อสินค้า : ข้าวขาว
ราคา : 50 บาท