มะลิผ้าทอ

  •     ติดต่อสั่งซื้อ 0990566162

ชื่อสินค้า : ผ้าคลุมไหล่มัดหมี่ไหมเปลือกนอก
ราคา : 1800 บาท
ชื่อสินค้า : ผ้าพันคอไหมเปลือกนอก
ราคา : 600 บาท
ชื่อสินค้า : ผ้าไหมมัดหมี่ตีนแดง
ราคา : 2500 บาท
ชื่อสินค้า : ผ้าพันคอไหมน้อย (สีฟ้า)
ราคา : 500 บาท
ชื่อสินค้า : ผ้าด้ายมัดหมี่ตีนแดง
ราคา : 800 บาท