ผ้าไหมสนวนนอก

  •     ติดต่อสั่งซื้อ 0804724435

ชื่อสินค้า : ผ้าไหมหางกระรอกโบราณ
ราคา : 2500 บาท
ชื่อสินค้า : ผ้าไหมพื้นเรียบ
ราคา : 2500 บาท
ชื่อสินค้า : ผ้าโสร่ง
ราคา : 1500 บาท
ชื่อสินค้า : ผ้าไสบยกชิด
ราคา : 1500 บาท
ชื่อสินค้า : ผ้าไสบยกชิดดอกพิกุล
ราคา : 1500 บาท
ชื่อสินค้า : ผ้าพันคอไหมเปลือกนอก
ราคา : 500 บาท