กลุ่มส่งเสริมอาชีพ ผู้ปลูกข้าวมะลิ 105 ไรซ์เบอร์รี่ ปลอดภัย

  •     ติดต่อสั่งซื้อ 0936126293

ชื่อสินค้า : ข้าวทับทิมชุมแพ
ราคา : 80 บาท
ชื่อสินค้า : ข้าวกล้องมะลิแดง
ราคา : 70 บาท
ชื่อสินค้า : ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่
ราคา : 80 บาท
ชื่อสินค้า : ข้าวจ้าวมะลิ
ราคา : 80 บาท
ชื่อสินค้า : ข้าวกล้องมะลิ
ราคา : 60 บาท