มีสุข กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวกล้องงอก

  •     ติดต่อสั่งซื้อ 0959672072

ชื่อสินค้า : ข้าวมะลิ
ราคา : 80 บาท
ชื่อสินค้า : ข้าวมะลิ
ราคา : 80 บาท
ชื่อสินค้า : ข้าวมะลิแดง
ราคา : 80 บาท
ชื่อสินค้า : ข้าว
ราคา : 80 บาท
ชื่อสินค้า : จมูกข้าว
ราคา : 50 บาท