ธีรวงศ์ฟาร์มเฮ้าส์

  •     ติดต่อสั่งซื้อ 0819909954

ชื่อสินค้า : เมล่อนผลสดเนื้อส้ม/เขียว
ราคา : 450 บาท
ชื่อสินค้า : น้ำเสาวรส
ราคา : 65 บาท
ชื่อสินค้า : ชามะนาวเอิร์ลเกรย์
ราคา : 65 บาท
ชื่อสินค้า : แยมเมล่อน เนื้อส้ม/เขียว
ราคา : 129 บาท
ชื่อสินค้า : แยมฟิกส์
ราคา : 159 บาท